Türkiye'nin En Büyük Android Platformu

En son konular

» Galaxy Ace II I8160'a Güncel Türkiye Kies Romu Nasıl Yüklenir [2.3.6 I8160XXLH4]
Perş. Ağus. 21, 2014 1:36 pm tarafından abucabbar

» Black Dark Lite Edition 2010 V2 - Emre90, 2010'un En Şık Lite Sürümü
Çarş. Eyl. 04, 2013 1:57 pm tarafından sondevrim55

» izzet Yıldızhan - Sen Deli Misin fuLL 2009 | 320 Kbps
Perş. Tem. 18, 2013 10:01 am tarafından milliyetci1979

» Install ClockworkMod Recovery on the LG GT540 Optimus
Ptsi Şub. 04, 2013 10:51 am tarafından Karakatil

» Root the LG GT540 Optimus
Ptsi Şub. 04, 2013 10:50 am tarafından Karakatil

» LG P503 Optimus One Root + Recovery
Ptsi Şub. 04, 2013 10:45 am tarafından Karakatil

» LG-970 CWM Ve Root Enjekte Etme!
Ptsi Şub. 04, 2013 10:40 am tarafından Karakatil

» LG Optımus 3D Max Root Yapımı
Ptsi Şub. 04, 2013 10:31 am tarafından Karakatil

» LG Optimus 4X HD'ye CWM Yükleme
Ptsi Şub. 04, 2013 10:27 am tarafından Karakatil

Tarıyıcı

RSS akısı


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

  Sevr andlaşması orjinal metni

  Paylaş
  avatar
  Karakatil
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 2424
  Kayıt tarihi : 04/07/09
  Yaş : 27
  Nerden : C/System32

  Sevr andlaşması orjinal metni

  Mesaj tarafından Karakatil Bir Çarş. Kas. 25, 2009 3:27 pm

  10 ağustos 1920 )
  Bir taraftan işbu muahedede başlıca düvel-i müttefika ola¬rak zikiredilen Britanya Imperatorluğu, Fransa ve italya ve Japonya ve işbu başlıca devletlerle birlikte düvel-i müttefikayı teşkil eden Ermenistan, Belçika, Yunanistan, Hicaz, Lehistan, Portekiz, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven ve Çekoslovakya :
  Diğer taraftan Türkiye;
  Bir sulh muahedenamesi akdedebilmek üzere hükûmet-i seniyenin talebine binaen, bastıca düvel-i müttefika tarafından 30 teşrinievvel 1918 tarihinde Türkiye'ye bir mütareke bahsedil¬diğine düvel-i müttefika içlerinden bazılarının Türkiye'ye karşı doğrudan doğruya veya dolayısiyle sürüklendikleri ve menşe-i sabık Avusturya-Macaristan hükûmet-i imperatoriye ve kırali-yesinin 28 temmuz 1914 tarihinde Sırbistan'a vukubulan ilân-ı harbi ile Türkiye tarafından 29 teşrinievvel 1914 tarihinde dü¬vel-i müttefikaya karşı açılan ve Türkiye'nin müttefiki Almanya tarafından idare olunan muhasamatı teşkil eden harbin muh¬kem ve müstahkem bir sulhe münkalip olmasını arzu ettiklerine binaen bu hususta düvel-i müteakide kendi murahhasları olmak üzere :
  Haşmetlû Büyük Britanya ve İrlanda müttehit Kıratlığı ve mave-ra-yı ebharda Britanya arazisi kiralı ve Hindistan imparatoru :
  Sir George Dixon Graham, K. S. V. O., Britanya Kiralının Paris elçisi.
  1 Sevr Andlaşması metni "Sevr - Devlet-i Aliye ile Sulh Muahedesi - 10 Ağustos 1920" başlığı altında Konya'da Öğüt Matbaası'nda 1336 - 1920 de basılan nüshadan nakledilmiştir (Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi; Es. No. 1339-153 ; Remi S. M. 130). Ancak, bu vesika tasdik edilüp Takvim-i Vekayi veya Düstur'da yayınlanmadığı için eldeki türkee basılı metin asıl olan fransızca metinle karşılaştırılmıştır. Büyük Millet Meclisi kitaplığındaki nüsha: Traite de Paix entre les Puissances Alliees et Associees et la Turquie signe le 10 août 1920 â Sevres (Texte Français, Anşjlais et İtalien) başlığını taşımakta ve Esas No, 1932-1308, Remiz: S. M. 543 de kavıtlı bulunmaktadır.


  Ve Kanada Dominyonu için:
  Sayın Sir George Halsey Perley, K. S. M. G., Birleşik Ki ralli k
  nezdinde Kanada yüksek komiseri. Ve Avusturalya için: Çok sayın Andrew Fischer, Birleşik Kırallık nezdinde Avusturya
  yüksek komiseri.
  Ve Yeni Zelanda Dominyonu için: Sir George Dixon Graham, K. S. V. O., Britanya kiralının Paris
  elçisi.
  Ve Müttehit Afrika-yı Cenubi için: M. Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., Birleşik Kırallık
  nezdinde yüksek komiserlik vazifelerini yapmakta. Ve Hindistan için:
  Sir Arthur Hirtzel, K. S. B., Hindistan işleri müsteşar yardımcısı. Fransa Reisicumhuru:
  M. Alexandre Millerand, Dışişleri Bakanı; M. Frederic François-Marsal, Maliye Bakanı ; M. Auguste Paul-Louis Isaac, Ticaret ve Sanayi Bakanı, M. Jules Cambon, Fransa Büyük elçisi, M. Georges Maurice Paleologue, Fransa Büyükelçisi, Dışişleri
  Bakanlığı umumi kâtibi. Haşmetlû İtalya Kiralı: Kont Lelio Bonin Longare, Kırallık ayan üyesi, Haşmetlû italya
  kiralının Paris fevkalâde ve murahbas Büyükelçisi. General Giovanni Marietti, Yüksek Harp Şûrasında İtalyan
  askeri temsilcisi. Haşmetlû Japonya İmparatoru:
  Vikont Chinda, Haşmetlû Japonya Imperatorunun Londra fev¬kalâde ve murahhas Büyükelçisi. M. K. Matsui, Haşmetlû Japonya Imperatorunun Paris fevkalâde
  ve murahhas Büyükelçisi. Ermenistan Reisicumhuru: M. Avetis Aharonian, Ermenistan Cumhuriyeti Delegasyonu
  başkanı.
  Haşmetlû Belçika kiralı: M. Jules van den Heuvel, fevkalâde temsilci ve murahhas elçi,
  Devlet Bakanı. M. Rolin Jaequemyns, Devlet Hususî Hukuku Enstitüsü üyesi,
  Belçika Delegasyonu Umumî Kâtibi.


  Haşmetlû Yunan Kiralı:
  M. Eleftherios K. Veniselos, Bakanlar Kurulu Başkanı.
  M. Athos Romanos, Haşmetlû Elenler Kiralının Paris fevkalâde
  Temsilcisi ve murahhas Elçisi. Haşmtlû Hicaz Kiralı:
  Lehistan Reisicumhuru:
  Kont Maurice Zamoyski, Polonya Cumhuriyeti Paris fevkalâde temsilcisi ve murahhas elçisi,
  M. Erasme Piltz.
  Portekiz Reisicumhuru :
  Doktor Affonso Augusto da Costa, Bakanlar Kurulu Eski Başkam.
  Haşmetlû Romanya Kiralı:
  M. Nicolae Titulescu, Maliye Bakanı.
  Prens Dimitrie Ghika, Haşmetlû Romanya Kiralının Paris fev¬kalâde temsilcisi ve murahhas elçisi.
  Haşmetlû Sırp-Hırvat-Sloven Kiralı:
  M. Nicolas P. Pachitch, Bakanlar Kurulu Eski Başkanı.
  M. Ante Trumbic, Dışişleri Bakanı.
  Çekoslovak Reisicumhuru:
  M. fidouard Benes, Dışişleri Bakanı,
  M. Stephen Osusky, Çekoslovak Cumhuriyetinin Londra fevka¬lâde temsilcisi ve murahhas elçisi.
  Türkiye:
  Hadi Paşa, Ayan üyesi.
  Rıza Tevfik Bey, Ayan üyesi,
  Reşad Halis Bey, Türkiye'nin Bern fevkalâde temsilcisi ve mu¬rahhas elçisi. Tayin etmişlerdir.
  Murahhasin-i müşarünileyhim usulüne muvafık olan ruh¬satnamelerini teati ettikten sonra ahkâm-ı âtiyeyi kararlaştır¬mışlardır.
  tşbu muahedenin mevki-i icraya vaz'ı tarihinden itibaren
  hal-i harp hitam bulacaktır.
  Bu andan itibaren işbu muahedede münderiç kuyut tahtında
  düvel-i müttefika ile Türkiye arasında münasebat-ı resmiye
  başlıyacaktır.
   Forum Saati Perş. Şub. 22, 2018 12:35 am